Українською

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»

ДП  «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» – ОДИН З ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД В ГАЛУЗІ: 

 • проектування споруджуваних, реконструкції та технічно переоснащуваних діючих підприємств і виробничих об'єктів гірничо-металургійного комплексу, машинобудування та інших галузей; 
 • створення нових виробництв, технологій і процесів;
 • промислової екології; енергозбереження; 
 • охолодження металургійних агрегатів; 
 • використання вторинних ресурсів;
 • обробки металопродукції; 
 • утилізації промислових і побутових відходів; 
 • реалізації основних положень Кіотського протоколу в базових галузях промисловості.

Характерною особливістю Центру є комплексний підхід до виконання робіт – від розробки новітніх технічних рішень до поставки та впровадження першокласних технологій та обладнання «під ключ»; багатопрофільна спеціалізація, потужний науково-технічний і виробничий потенціал; багаторічний досвід, компетентність і гідна ділова репутація; здатність ефективно й економічно оптимально вирішувати складні виробничі, технічні, екологічні та енергетичні проблеми підприємств.

Центр має висококваліфікований кадровий склад. Загальна чисельність працюючих перевищує 600 осіб. У Центрі працюють 3 академіка Української технологічної академії, 2 академіка інженерної академії України, академік Міжнародної Академії комп'ютерних наук і систем, 7 докторів технічних наук, 33 кандидата технічних, фізико-математичних, хімічних і економічних наук, фахівці з вищою освітою. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»: 

 • комплексне проектування промислових підприємств, у тому числі генеральне проектування;
 • наукові дослідження в галузі металургійних технологій, промислової екології, ресурсо- та енергозбереження;
 • створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств: комплексний інжиніринг – поставка та освоєння обладнання;
 • конструкторські розробки;
 • створення та промислове освоєння сучасних технологій, виробництв і обладнання у сферах:
  • ресурсо- та енергозбереження;
  • захисту повітряного і водного басейнів;
  • знешкодження та утилізації відходів;
 • випробування та вимірювання, сертифікація та стандартизація; 
 • екологічний моніторинг;
 • реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України та інших базових галузей промисловості.

Завантажити Основні напрямки діяльності