Молоді фахівці

Висока кваліфікація керівників і фахівців ДП ​​«УкрНТЦ «Енергосталь» - основа успіху підприємства, тому одним з напрямів кадрової політики Центру є безперервне професійне навчання співробітників і підготовка гідного кадрового резерву.

Динамічний розвиток ДП  «УкрНТЦ «Енергосталь» диктує необхідність залучення активної творчої молоді до роботи над новими проектами. Керівництво Центру приділяє велику увагу розвитку професійного та інтелектуального потенціалу молодих фахівців, заохочує їх участь у конференціях, семінарах і тренінгах, які проводяться.

Перші роки роботи фахівця в значній мірі визначають його подальшу позицію у соціальній та професійному середовищі. Тому з метою підвищення ефективності роботи нового співробітника, прискорення процесу його виходу на необхідний рівень продуктивності в Центрі діє система наставництва, коли більш досвідчені співробітники відділів і лабораторій допомагають молодому спеціалісту вникнути в завдання, які стоять перед ним, засвоїти сформовані корпоративні норми та цінності. Крім того, створена Рада молодих вчених і спеціалістів ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», яку очолив Скоромний Андрій Леонідович, заступник директора одного із структурних підрозділів Центру.

Головними завданнями Ради молодих вчених і фахівців Центру є:

  • надання допомоги в адаптації молодих працівників до професійної діяльності та корпоративної культури Центру;
  • виховання у молодих фахівців прихильності корпоративним цінностям, формування мотивації до професійних досягнень в роботі;
  • турбота про збереження спадкоємності поколінь виробничих кадрів;
  • розвиток творчої активності та інтелектуального потенціалу молодих фахівців, підвищення їх професійного рівня, підготовка висококваліфікованого кадрового резерву;
  • зміцнення професійних і ділових зв'язків між молодими фахівцями Центру та інших підприємств, організацій і вузів, а також зв'язків із зарубіжними колегами і партнерами;
  • сприяння професійному зростанню молодих фахівців допомогою їх участі в корпоративних конференціях, семінарах, тренінгах;
  • участь у вирішенні виробничих проблем і врегулювання конфліктів, допомога у захисті прав молодих вчених і фахівців, аналіз причин їх звільнення;
  • участь у співбесідах з молодими вченими та фахівцями при прийомі на роботу, а також в атестаціях молодих кадрів;
  • популяризація здорового способу життя, залучення молоді до спортивних масових заходів.