Навчання та семінари


 

 

 

 

В ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» відбувся науково-практичний семінар для фахівців хіміко-аналітичних, санітарно-промислових лабораторій, а також метрологічних служб підприємств ГМК, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості

        В ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» в період з 19 по 23 червня 2017 року відбувся науково-практичний семінар для фахівців хіміко-аналітичних, санітарно-промислових лабораторій, а також метрологічних служб підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості «Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів і об'єктів навколишнього природного середовища в умовах дії нових законів України про метрологію, стандартизацію та акредитацію, гармонізованих з європейськими».

        В роботі семінару взяли активну участь 19 фахівців від 12 підприємств. Всім слухачам, що успішно закінчили навчання, видано свідоцтво про підвищення кваліфікації.

        Запрошуємо всіх бажаючих в ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» на семінари, які відбудуться орієнтовно в листопаді 2017 р. і  червні 2018 р. З інформацією про проведення даних заходів можна буде ознайомитися на нашому сайті в розділі «Навчання та семінари».


 

ЗАПРОШЕННЯ

на науково-практичний семінар

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» запрошує Вас на науково-практичний семінар

для фахівців хіміко-аналітичних, санітарно-промислових лабораторій, а також метрологічних служб підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості

«Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів і об'єктів навколишнього природного середовища в умовах дії нових законів України про метрологію, стандартизацію та акредитацію, гармонізованих з європейськими»,

який відбудеться 19–23 червня 2017 року в ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»

Слухачам, які успішно закінчили навчання, видається свідоцтво

про підвищення кваліфікації

 

Тематика семінару:

1. Гармонізація українського законодавства в сфері метрології та стандартизації з європейськими.

2. Основні положення нового Закону України про метрологію та метрологічну діяльність. Оцінка і визнання технічної компетентності вимірювальних лабораторій в умовах нового законодавства в галузі метрології відповідно до вимог СОУ 74.9-001:2017 (стандарт розроблений з урахуванням вимог ДСТУ ISO 17025:2006 та ДСТУ ISO 10012:2005).

3. Розробка та оцінка придатності до застосування методик вимірювань (атестація, валідація, верифікація). Загальні принципи і методи оцінки показників точності (характеристик похибки) методик вимірювань за ДСТУ ГОСТ ІСО 5725-1...5725-6:2005, ДСТУ-Н РМГ 61:2006 і ГР 3-035-2004. Зіставлення й перерахунок показників точності, що приводяться в національних, міжнародних, європейських і міждержавних стандартах.

4. Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин і матеріалів. Методи вираження та оцінки відповідно до ДСТУ-Н РМГ 43:2006 і СОУ-Н МПП 77.080-093:2008.

5. Сучасна міжнародна та європейська система оцінювання і визнання компетентності вимірювальних лабораторій. Вимоги до вимірювальних лабораторій при проведенні їх акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006:

- метрологічна простежуваність вимірювань у випробувальних лабораторіях;

- загальні підходи до калібрування засобів вимірювальної техніки.

6. Організація та проведення внутрішнього контролю якості результатів кількісного хімічного аналізу відповідно до ДСТУ-Н РМГ 76:2008 і СОУ-Н МПП 77.080-010:2004. Ухвалення рішення про відповідність продукції поблизу кордону поля допуску.

7. Роль міжлабораторних порівняльних випробувань (МПВ) в оцінці можливості й технічної компетентності вимірювальних лабораторій.

8. Сучасна законодавча і нормативна база в області розробки, виготовлення та застосування стандартних зразків в світлі нового Закону України про метрологію та метрологічну діяльність.

9. Атестовані суміші. Порядок приготування, атестації та застосування відповідно до РМГ 60-2003 та СОУ-Н МПП 77.080-095:2008.

10. Діяльність технічного комітету стандартизації України ТК 3 «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва» з розробки нових національних стандартів на методи аналізу сталі й чавуну, загальні вимоги та методи відбору і підготовки проб замість міждержавних стандартів, розроблених до 1992 р.

 

Місце навчання:

м. Харьков, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», пр. Науки, 9, проїзд до ст. метро «Наукова».

 

Проживання:

Готель «Харків», пл. Свободи, 7.

Тел. (057) 758-00-08, 758-01-53, тел./факс (057) 705-19-63.

http://www.hotel.kharkov.com

Проїзд: до ст. метро «Університет».

Готель «Мир», пр. Науки, 27а.

Тел. (057) 340-23-30, 720-55-43, факс (057) 340-22-17.

http://www.hotel-mir.com.ua

Проїзд до ст. метро «Ботанічний сад».

Готель «Національ», пр. Науки, 21.

Тел. (057) 702-16-24, 349-53-85, факс (057) 702-16-28.

http://www.national.kharkiv.com

Проїзд до ст. метро «Наукова».

Початок роботи семінару:

19 червня 2017 року в 13.00.

Реєстрація:

19 червня 2017 року з 12.00 до 13.00 у вестибюлі приміщення ДП «УкрНТЦ «Енергосталь».

Вартість навчання:

3000 грн. (без урахування ПДВ) за кожного учасника.

У вартість входить оплата за навчання, консультації, інформаційний матеріал, організаційні витрати.

Для навчання на семінарі необхідно здійснити оплату не пізніше 16 червня 2017 р.

на р/с 26004052309547 в ХГРУ ПАТ КБ ПриватБанк м. Харків, МФО 351533,

код ЄДРПОУ 31632138.

Учасникам мати з собою копії платіжного доручення та свідоцтва платника ПДВ.

 

Довідки за телефонами:

(057) 758-07-57;

Спіріна Світлана В'ячеславівна

(057) 758-07-58;

Гриценко Ніна Миколаївна

Спірін Віталій Юрійович

Сисоєва Світлана Анатоліївна

Дроботова Ольга Ісмаїлівна

Факс (057) 702-17-32, 758-07-57

E-mail: spirina@energostal.kharkov.ua


 

 
 
 
Щорічно відділ екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості успішно проводить науково-практичні семінари:
 
•    У ІІ кварталі проводиться науково-практичний семінар «Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів        навколишнього природного середовища» (для хіміко-аналітичних лабораторій, метрологічних служб, калібрувальних лабораторій підприємств).
 
Тематика семінару:
 
- Сучасна наукова, законодавча, нормативна, технічна та організаційна база України в галузі забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища.
 
- Розробка і атестація методик виконання вимірювань (МВВ). Загальні принципи і методи оцінки показників точності (характеристик похибки). Зіставлення і перерахунок показників точності, що приводяться в вітчизняних, міжнародних, європейських стандартах і стандартах інших країн.
 
- Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин і матеріалів. Методи вираження і оцінки.
 
- Порядок атестації (акредитації) вимірювальних лабораторій відповідно до «Правил Уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» і ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006.
 
- Організація і проведення внутрішнього контролю якості результатів кількісного хімічного аналізу.
 
- Перевірка кваліфікації випробувальних лабораторій, що здійснюють випробування речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища, за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань.
 
- Сучасна законодавча і нормативна база в галузі розробки, виготовлення і застосування стандартних зразків.
 
Атестовані суміші. Порядок приготування, атестації та застосування. «Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу матеріалів металургійного виробництва та об'єктів навколишнього середовища».
 

 

•    В ІV кварталі проводиться науково-практичний семінар «Методи вимірювання хімічного складу матеріалів металургійного виробництва.             Теоретичні основи та практичне застосування» (для інженерів і лаборантів хіміко-аналітичних лабораторій).

Тематика семінару:

- Сучасна наукова, законодавча, нормативна база України в області вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища.

- Метрологічні характеристики методик хімічного аналізу. Класифікація похибок вимірювання. Джерела і способи оцінки складових похибки (невизначеності) вимірювань.

- Фотометричний метод аналізу. Принцип методу, градирована характеристика. Етапи фотометричного визначення. Метрологічні характеристики методу. Приклади застосування методу для аналізу різних матеріалів.

- Атомно-абсорбційний (ААА) метод аналізу. Атомно-емісійний (АЕА) метод аналізу з індуктивно зв'язаною плазмою (ІЗП). Теоретичні основи ААА і АЕА. Метрологічні характеристики та практичне застосування атомної спектрометрії з використанням сучасної інструментальної бази.

- Титраметричний метод аналізу. Принцип методу і основні поняття: титрант, точка стехиометриї, кінцева точка титрування. Вимірювальний посуд, похибка вимірювання об'єму. Повірка вимірювального посуду. Криві кислотно-основного, комплексонометріченого, окислювально-відновного титрування. Індикатори. Інтервал переходу забарвлення індикатора, показник титрування, вибір індикатора.

- Гравіметричний метод аналізу. Етапи гравіметричного визначення. Форма осадження і гравіметрична форма, вимоги до них. Способи отримання чистих опадів. Вибір матеріалу для фільтрування та режиму термообробки. Аналітичні ваги. Джерела похибок при зважуванні, їх усунення.

-  Застосування фотометрії, гравіметрії, титриметрії, атомно-абсорбційної та атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-плазмою для аналізу матеріалів чорної металургії і об'єктів навколишнього природного середовища.

- Гармонізація національних стандартів, що регламентують застосування фотометричного, атомно-абсорбційного та атомно-емісійного методів аналізу з міжнародними та європейськими.

-  Атестація методик виконання вимірювань (МВВ). Загальні принципи і методи оцінки показників точності (характеристик похибки) МВВ по ДСТУ ГОСТ ІСО 5725-1 ... 5725-6: 2005, ДСТУ-Н РМГ 61: 2006 та ГР 3-035-2004.

- Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин і матеріалів. Методи вираження і оцінки відповідно до СОУ Н МПП 77.080 093: 2008.

- Сучасна законодавча і нормативна база в галузі розробки, виготовлення і застосування стандартних зразків та атестованих сумішей.

 

Семінари проводяться для фахівців хіміко-аналітичних, санітарно-промислових лабораторій, метрологічних служб, калібрувальних лабораторій підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості.

Слухачам, що успішно закінчили навчання, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації

За останні три роки на семінарах успішно пройшли навчання 123 спеціаліста хіміко-аналітичних і санітарно-промислових лабораторій 74 підприємств ГМК, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості України.