ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» – знову в числі лідерів

13.02.2017
ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» – знову в числі лідерів

Протягом останніх років в умовах економічної і політичної нестабільності створення інтелектуального продукту грає особливо важливу роль і є запорукою підтримки високих темпів розвитку підприємства за рахунок втілення результатів інтелектуальної праці в науково-дослідних і проектно-конструкторських розробках. Інтелектуальні розробки стають основним фактором технологічного та економічного прогресу.

        XXI століття – час інтелектуальної власності. Системний підхід до розвитку інновацій є запорукою підвищення конкурентоспроможності підприємства на сучасній світовій арені. Саме цим пояснюються зусилля керівництва ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», спрямовані на підтримку творчої ініціативи співробітників при створенні якісно нових розробок і забезпеченні захисту їх шляхом патентування в патентних відомствах, в тому числі України і Російської Федерації.

        Ми пишаємося тим, що можемо повідомити нашим діловим партнерам і всім зацікавленим особам: в 2016 році, як і в попередні роки, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» відзначено в числі лідерів (єдиний з галузевих інститутів) Всеукраїнського рейтингу серед наукових організацій з найвищою винахідницькою активністю за кількістю поданих заявок на винаходи і корисні моделі, опублікованого ДП «Український інститут інтелектуальної власності» в офіційному щорічному бюлетені «Промислова власність за 2016 рік».

        У 2016 році в патентне відомство України Центром подана 31 заявка на винаходи і корисні моделі та отримано 20 патентів на винаходи та корисні моделі. А за період 2012–2016 рр. подано 102 заявки на винаходи і корисні моделі та отримано 62 патенти на винаходи і корисні моделі.

        Крім того, за період 2012–2016 рр. ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» отримано 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права, а саме:

 – на комп'ютерні програми – 10;

 – на науково-технічні твори – 6.

        Хотілося б відзначити, що ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» активно патентує свої розробки і в Російській Федерації. Так, наприклад, в 2016 році в патентне відомство Росії подано 11 заявок на винаходи і отримано 8 патентів на винаходи, а за період 2012–2016 рр. подано 49 заявок на винаходи і отримано 38 патентів на винаходи.

        Досягнення таких високих показників в патентуванні технічних рішень пояснюється постійною роботою з популяризації винахідництва, в тому числі і серед молоді Центру, регулярним проведенням спеціалізованих семінарів з інтелектуальної власності, які проводяться досвідченими фахівцями патентного відділу.

        Саме такий комплексний підхід до створення інноваційних розробок дозволяє ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» успішно реалізовувати сотні проектів на всіх підприємствах гірничо-металургійного комплексу СНД, а також машинобудування, енергетики, транспорту, хімічної промисловості та інших галузей в Україні, Росії, країнах СНД, Європи, Америки, Азії та Африки. Про високий науково-технічний рівень розробок Центру свідчать 96 ліцензій, проданих в США, Японію, Австралію і передові країни Європи, а також виконання розробок, проектування і реалізація проектів на промислових об'єктах спільно з провідними зарубіжними компаніями і організаціями.

        Наразі ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» займає виняткове становище на ринку України та СНД за обсягом науково-технічних послуг і є єдиним в СНД підприємством, яке складає конкуренцію провідним світовим інжиніринговим компаніям при виконанні в повному обсязі робіт зі створення нових і реконструкції діючих виробництв, освоєння нових видів продукції.