З 11 по 14 вересня 2017 р. в УкрНДІЕП відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

13.09.2017
З 11 по 14 вересня 2017 р. в УкрНДІЕП відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» організована за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Національної академії наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Приазовського державного технічного університету, Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УкрНДІЕП).

        На конференції висвітлені проблеми, пов’язані з регіональною екологією, охороною атмосферного повітря та водних об’єктів, переробкою промислових і побутових відходів, моніторингом навколишнього природного середовища, радіоекологічною безпекою та екологічно чистими енергозберігаючими технологіями.

        Активну участь в роботі конференції взяло ДП «УкрНТЦ «Енергосталь».

        З доповідями виступили:

 

– Ботштейн В.А.: заст. генерального директора з НТР – перший заст. генерального директора (керівник пленарного засідання);

– Нікулін С.Ю.: канд. техн. наук, завідувач лабораторією;

– Спіріна С.В.: канд. хім. наук, начальник відділу екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості.

        Доповідь Нікуліна С.Ю. присвячена вирішенню проблем скидання та очищення високомінералізованих (шахтних) вод підприємств Кривбасу. Запропоновано технологію комплексної переробки шахтних вод з отриманням товарних продуктів: демінералізованої води, хлориду і сульфату натрію. Відзначено, що використання розробленої технології при створенні установок очистки шахтних вод вимагає оптимізації технологічних параметрів роботи на дослідно-промисловій установці. Вказано термін окупності комплексу робіт з очищення та утилізації скидних (надлишкових) шахтних вод Кривбасу. Обґрунтовано економічну ефективність установки.

        У доповіді Спіріной С.В. розглянуті перспективи впровадження в Україні систем торгівлі квот на викиди парникових газів. З урахуванням нових міжнародних вимог до організації й проведення моніторингу та звітності, що стосуються викидів парникових газів, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» розроблена «Методика проведення інвентаризації викидів парникових газів на підприємствах ГМК України». На цей документ Державною службою інтелектуальної власності видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права.

        В рамках проведення XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» висвітлені актуальні питання екології, що представляють інтерес для вчених і фахівців академічних та галузевих науково-дослідних і проектних інститутів, керівників підприємств, організацій МОЗ України, представників департаментів екоресурсів обласних і міських державних адміністрацій і екологічних інспекцій, управлінь з питань надзвичайних ситуацій, органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також громадських організацій.