21 лютого 2018 року в ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» відбулася конференція трудового колективу за підсумками виконання колективного договору в 2017 р.

23.02.2018

        Зі звітами про роботу у 2017 році виступили: заступник генерального директора з науково-технічної роботи – перший заступник генерального директора – Ботштейн В.А. і голова профспілкового комітету – Кухар В.М.

        У своїх виступах доповідачі зазначили, що в силу цілого ряду об'єктивних причин минулий рік був не найвдалішим і не надав можливість колективу Центру досягти раніше запланованих економічних показників. Разом з тим до кінця минулого року ситуація з набором обсягів робіт і надходженням коштів на рахунки Центру значно покращилася, в зв'язку з чим можна з упевненістю стверджувати, що 2018 рік стане не просто роком стабільної роботи, а й забезпечить гідну матеріальну винагороду співробітникам.

        У минулому році, незважаючи на всі складнощі, керівництво Центру, дотримуючись умов колективного договору, постійно забезпечувало відповідність рівня заробітної плати рівню кваліфікації співробітників, а середньомісячна заробітна плата в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла на 26 % і становила 8136 грн, при цьому середня заробітна плата співробітників Центру була в 1,15 рази вище середньої зарплати по Україні (7105 грн) і в 1,3 рази вище середньої зарплати по Харківській області (6244 грн).

        Необхідно також відзначити, що вже з 01 січня 2018 року було підвищено оклади співробітникам Центру, в середньому вони зросли на 30 %.

        Адміністрація та профспілковий комітет постійно надавали всім, хто звернувся, матеріальну допомогу співробітникам у зв'язку з їх хворобою або близьких родичів, а також в інших складних життєвих ситуаціях.

        Профспілковий комітет регулярно забезпечував проведення різних культурно-масових заходів, в тому числі: організовував різні екскурсії і провів святкові заходи до Дня 8 Березня з врученням подарунків співробітницям Центру; до новорічних свят забезпечив участь дітей співробітників у святкових заходах з врученням подарунків. Велику увагу профспілковий комітет приділяв організації літнього відпочинку дітей співробітників.

        В ході конференції обговорювався та був прийнятий ряд доповнень до чинного колективного договору.

        В процесі обговорення доповідей та виступів співробітники повністю підтримали економічну, технічну і кадрову політику, що проводить адміністрація Центру, та, приймаючи рішення конференції, одностайно проголосували за те, що в 2017 році робота адміністрації Центру і профспілкового комітету заслуговує оцінки «добре».

        У роботі конференції взяла участь Голова Харківського обласного комітету профспілки металургів і гірників України Подать Лариса Іванівна.