Допоміжне виробництво

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» крім робіт для основного виробництва підприємств гірничо-металургійного комплексу розробляє проекти, що забезпечують створення об'єктів допоміжного виробництва, включаючи:

  •     будівництво та введення в експлуатацію вапняно-обжигового виробництва з обертовими печами із позапічними теплообмінниками, шахтними печами з системами очищення димових газів від пилу в рукавних фільтрах. При цьому досягається:

a.          скорочення на 20-25%  витрати палива на виробництво 1 кг обпаленого вапна з 7130-8950 до 5430-6800 кДж за рахунок застосування обертових печей із позапічними теплообмінниками, з зонами адіабатичної витримки,

b.          використання шахтних прямоточно-протиточних регенеративних печей,

c.           зниження концентрації пилу в очищених димових газах з 50 до 20 мг/нм3 за рахунок установки після обертових і шахтних печей рукавних фільтрів;

  •   створення і введення в експлуатацію відділення переробки відвальних і поточних сталеплавильних шлаків потужністю 1-2 млн т/рік. При цьому використовується двостадійна пофракційна магнітна сепарація шлаків із застосуванням високоефективних барабанних і підвісних       магнітних сепараторів з додроблення великих фракцій шлаку і очищенням скрапу від шлаку, що збільшує вміст металу в шлаку на 15%;

  • будівництво та введення в експлуатацію цехів розділення повітря і кисневих станцій різної продуктивності, що передбачає:

a.          скорочення енерговитрат в доменному і сталеплавильному виробництвах,

b.          підвищення рентабельності виробництва;

  •     створення і введення в експлуатацію вальцетокарних відділень прокатних станів, що забезпечує:

a.          підвищення ефективності роботи змінного обладнання - прокатних валків,

b.          збільшення терміну експлуатації валків,

c.           скорочення комплектів робочих валків, необхідних для роботи станів;

  •    створення і введення в експлуатацію спеціалізованих майстерень з ремонту сталеплавильного і прокатного обладнання, що призводить до:

a.          підвищення рентабельності та ефективності виробництва,

b.          збільшення терміну експлуатації обладнання;

  •   створення і введення в експлуатацію відділень ножичного різання металобрухту, що передбачає:

a.          установку високопродуктивних прес-ножиць,

b.          переробку металобрухту для збільшення насипної маси,

c.           сепарацію металобрухту з виділенням сторонніх включень,

d.          автоматизацію завантаження транспортних засобів;

  • створення і введення в експлуатацію відділень підготовки феросплавів і сипучих матеріалів;

  • будівництво та введення в експлуатацію цехів гарячого оцинкування;

  • створення депо ремонту пересувних чавуновозних міксерів.