Модернізація і реконструкція машинобудівних підприємств

ЦЕНТР, володіючи широким колом розробок і технологій, а також багаторічним практичним досвідом і виробничим потенціалом, пропонує підприємствам машинобудування участь в цілому ряді спільних проектів з їх модернізації та реконструкції. Центр виконує:
 • розробку програми і бізнес-плану організації випуску пріоритетних видів металургійного обладнання;
 • реструктуризацію не завантажених цехів, дільниць і виробничих комплексів підприємств і розробку пропозицій з випуску конкурентоспроможної продукції;
 • розробку та технічний супровід:
 • мікрометалургійних виробництв з випуску малотоннажних партій металопродукції,
 • сучасних машин безперервного лиття заготовок,
 • економічного електротермічного обладнання,
 • виробів для вугільної промисловості (щілинних сіток і вібросистем),
 • елементів і вузлів для сільгоспмашинобудування,
 • елементів систем охолодження металургійних агрегатів;
 • розробку технічної документації та організацію виробництва гнутих профілів:
 • огороджувальних та покрівельних листових гофрованих,
 • силових несучих,
 • для систем каркасного монолітного будівництва,
 • замкнутих зварних товстостінних;
 • розробку пропозицій щодо зменшення металоємності продукції за рахунок оптимізації її використання;
 • науково-методичний супровід при реалізації механізмів Кіотського протоколу;
 • проведення енергетичного обстеження та розробку програм енергозбереження;
 • розробку заходів щодо підвищення ефективності використання вторинних енергоресурсів;
 • розробку пропозицій щодо залучення машинобудівних заводів до реконструкції і модернізації підприємств вітчизняного гірничо-металургійного комплексу;
 • створення та впровадження у виробництво обладнання з утилізації промислових і побутових відходів;
 • розробку пропозицій щодо створення високоефективних споруд та апаратів для очищення води від механічних домішок і нафтопродуктів.