РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

Д.В. Сталінський – генеральний директор ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», доктор технічних наук, профессор.

 

Заступник головного редактора

В.А. Ботштейн – заступник генерального директора з НТР, перший заступник генерального директора ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

 

Науковий редактор

І.Л. Андренко – керівник редакційно-видавничої групи ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

 

 

 

Є.Т. Ковальов – директор Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту, д.т.н., професор.

 

Г.Д. Коваленко – директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України д.ф-м.н., професор.

 

А.І. Кривоносов – заступник директора НДПКТІ «Металургмаш» з автоматизації ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», д.т.н., професор.

 

В.Д. Мантула – заступник генерального директора зі стратегічного розвитку, директор НДІ «Енергосталь» ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

 

О.С. Рудюк – заступник генерального директора з НТР, директор НІІ «УкрНІІМет» ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», к.т.н.

 

Ю.А. Сизий – головний науковий співробітник ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», д.т.н., професор.

 

Сун Чанчунь  – професор Північно-східного інституту географії і агроекології Китайської академії наук (КAН), професор Вищого університету КAН, директор Експериментальної станції водно-болотяних угідь Sanjiang Mire, директор Ключової лабораторії екології і довкілля водно-болотяних угідь КАН.

 

О.І. Турос – заступник директора з науково-практичної роботи ДУ «ІГЗ НАМНУ», завідувачка відділом гігієни оточуючого середовища, завідувачка лабораторією якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», д.м.н., професор.

 

Е.Б. Хоботова – професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.х.н., професор.

 

А.Г. Чернятевич – завідувач відділом фізико-технічних проблем металургії сталі Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, д.т.н., професор.

 

В.І. Шатоха – проректор з науково-педагогічної роботи Національної металургійної академії України, д.т.н., професор.

 

Т.Г. Шендрик – головний науковий співробітник відділу хімії вугілля Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, д.х.н., професор.

 

М.Г. Щербань – головний науковий співробітник Центральної науково-дослідної лабораторії, помічник проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету, д.м.н., професор.