Про журнал

 

                                                           


Контакти редакції

Головний редактор
Сталінський Дмитро Віталійович

Заступник  головного редактора
Ботштейн Володимир Абрамович

 

З питань розміщення статей звертатися у редакційно-видавничу групу:
61166, Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»
тел. (057) 758-07-71
e-mail: ecoprom@energostal.kharkov.ua

З питань передплати та розміщення реклами звертатися до відділу маркетингу:
61166, Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9, ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»
тел. (057) 758-07-33
e-mail: market@energostal.kharkov.ua

С 2004 р. ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» є засновником та видавцем науково-виробничого журналу «Екологія та промисловість» (журнал входить до переліку видань для публікації результатів дисертаційних робіт здобувачів кандидатських і докторських ступенів).

Тематичною спрямованістю видання є висвітлення питань промислової екології, науково-технічних проблем захисту навколишнього природного середовища, енерго- та ресурсозбереження, утилізації промислових і побутових відходів, непридатних хімічних засобів захисту рослин та ін. відходів.

Передплатний індекс в каталозі «Укрпошта» – 92050в російському каталозі «Газети та журнали» – 95492.

 

Періодичність видання – 4 номери на рік.

Сфера розповсюдження - загальнодержавна, зарубіжна.

Мови видання - українська, російська, англійська.