Рада журналу

В.П. Семиноженко

голова Ради директорів НТК «Інститут монокристалів», голова Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, голова ради

Д.В. Сталінський

генеральний директор ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», д.т.н., професор, головний редактор, заступник голови ради

В.М. Бабаєв

ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, д.н. держуправління, професор

Б.І. Бондаренко

директор Інституту газу НАН України, академік НАН України, д.т.н., професор

А.Ф. Булат

голова Придніпровського наукового центру НАН і МОН України, директор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, академік НАН України, д.т.н., професор

В.С. Волошин

ректор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д.т.н., професор

М.І. Гасик

завідувач кафедри Національної металургійної академії України, академік НАН України, д.т.н., професор

С.Г. Грищенко

віце-президент Української асоціації підприємств металургійної промисловості, д.т.н., професор

О.Ф. Каленков

президент Об'єднання підприємств «Металургпром»

Л.П. Ксаверчук

генеральний директор Об'єднання «Укртрубопром», президент Асоціації гірничо-металургійного комплексу України

Ю.М. Мацевітий

директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, академік НАН України, д.т.н., професор

А.Г. Старовойт

генеральний директор Української науково-промислової асоціації «Укркокс», д.т.н., професор

Г.Г. Шматков

директор НВП «Центр екологічного аудиту та чистих технологій», завідувач кафедри ДВНЗ «Приазовська державна академія будівництва та архітектури», д.б.н., професор

Р.І. Шурма

генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь»